Deutsches Forum Kulturlandschaft 

Sie sind hier:  IT

Niemieckie Forum Krajobrazu Kulturowego

Silne lobby na rzecz krajobrazu kulturowego

Zagrożenie krajobrazu kulturowego

Nasz dzisiejszy różnorodny krajobraz kulturowy ukształtowała przez wieki natura i wpływ człowieka. Obecnie to bogate dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze w naszym rodzinnym krajobrazie powoli zanika. Główną przyczyną jest brak wiedzy i niedostatecznej świadomości bezcennej wartości nienaruszonej przyrody dla naszego społeczeństwa. Ważne jest ogólne zaangażowanie w przyszły rozwój krajobrazu, szczególnie uświadamianie społeczeństwa co do wartości i znaczenia naszego krajobrazu kulturowego z jego regionalną specyfiką. Te osobliwości tworzą szczególny krajobraz naszego kraju.

Razem do celu

Zagadnieniem krajobrazu kulturowego zajmuje się wiele organizacji. W celu wspólnego działania 21. września 2007 r. w Berlinie powołano „Niemieckie Forum Krajobrazu Kulturowego”. To forum zorganizowane przez „Bund Heimat und Umwelt” tworzy sieć wzajemnych powiązań umożliwiającą realizację wspólnych działań.Członkami tego forum są związki, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje, które zaangażowane są w działania na rzecz krajobrazu kulturowego na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami. Forum wsółpracuje również z reprezentantami organizacji o innym profilu działania. Podstawą jest wspólne społeczne zaangażowanie na rzecz krajobrazu kulturowego.

Opiekun krajobrazu kulturowego

Głównym celem tego Forum jest zaangażowanie społeczeństwa w ochronę krajobrazu kulturowego uwzględniając jego dalszy rozwój w Niemczech i w Europie. W związku z tym Forum wspiera i współpracuje z ośrodkami naukowymi, organizacjami społecznymi, politycznymi i przedsiębiorcami. Sieć tego Forum poprzez swoje organizacje reprezentuje 3,5 milionów członków.

Zadania Forum

  • wspólne akcje i projekty
  • wymiana informacji
  • informacje o nowych publikacjach i sympozjach
  • lobbowanie idei Organizacji wobec polityków w Berlinie, aktywny udział wprocesie ustawodawczym
  • informacje o poczynianiach rządu i poszczególnych ministerstw
  • popularyzowanie tematu krajobrazu kulturowego w Brukseli i wpływanie na kształt ustawodawstwa UE
  • wsparcie prac Rady Europy i Parlamentu Europejskiego
  • informacje na temat dokształcania
  • prasa i publikacje

Informacje

Na naszej stronie internetowej www.forum-kulturlandschaft.de dowiecie się Państwo więcej o naszych celach, działaczach i projektach. Dodatkowo znajdziecie Państwo linki do stron podobnych organizacji, możecie również zamówić nasz newsletter, który poinformuje Was o pracy Niemieckiego Forum Krajobrazu Kulturowego oraz zaprezentuje aktualne tematy.

Patronat

Patronem Niemieckiego Forum Krajobrazu Kulturowego jest Pełnomocnik Rządu do spraw Kultury i Mediów, Minister Bernd Neumann, MdB.
Wspierany przez:
„Pełnomocnik Rządu do spraw Kultury i Mediów działa na podstawie odpowiednich decyzji Bundestagu .”

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym organizacjom i mecenasom.
Senatorin Dr. Herlind Gundelach, Prezydent BHU
Wolfgang Börnsen MdB, Pierwszy Wiceprezydent BHU

 

Contact

Dr. Inge Gotzmann
Deutsches Forum Kulturlandschaft
c/o Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU) - Bundesverband für Natur- und Denkmalschutz, Landschafts- und Brauchtumspflege e.V.
Adenauerallee 68
53113 Bonn
Phone: (02 28) 22 40 91
Fax: (02 28) 21 55 03
Mail: dfk@bhu.de
Website: www.forum-kulturlandschaft.de

Deutsches Forum Kulturlandschaft - Ostatnia aktualizacja: 10.8.2013 - Bund Heimat und Umwelt (BHU)